Praca z wykorzystaniem MS

Łączności z wykorzystaniem odbić od zjonizowanych obszarów atmosfery przez przelatujące meteory.

Wykorzystuje się emisje SSB / FSK441 / JT6M / HSCW / JTMS / MSK144 / PSK2k

DL1DBC Radar (Java)
SGO Radar
MMMonVHF podstrona MS
Kalendarz MS
OZ2M MS WWW
OH5IY MS WWW
G7IZU meteor www
EI2KK meteor info
oprogramowanie MSHV
oprogramowanie WSJT i WSJT-X
oprogramowanie PSK2k i MSRX


144.370 – częstotliwość wywoławcza FSK441
144.360 – częstotliwość wywoławcza MSK144
144.200 – częstotliwość wywoławcza SSB MS

praca w 1 periodzie gdy antena na zachód i północ
praca w 2 periodzie gdy antena na wschód i południe

Przy dużych rojach i aktywności pracujemy ze splitem QSX/QSY.
MSK144 jest mniej skuteczny niż FSK144 i JTMS – jednak gwarantuje dekodowanie bez śmieci. Nie dekoduje pingów poniżej 200ms – dlatego też nie zaleca się używania MSK144 przy słabych warunkach czy łącznościach powyżej 2000km.


Najważniejszą rzeczą jest synchronizacja czasu w komputerze…
Nettime sync albo Program DIMENSION4

Jeżeli nie mamy rotora elewacji przy wyliczonej elewacji powyżej 5 stopni (QRB <1100km) warto próbować z ustawieniem anteny na tzw. HOT A lub HOT B.
Warto również ustawiać anteny z offsetem w przypadku bliskich przeszkód między stacjami, wieżowiec, góra w zasięgu wzroku.


Z racji tego, że częstotliwość wywoławcza 144.370 w terenach zurbanizowanych jest silnie zakłócona przez sieci LAN bardzo często pracuje się ze SPLITEM podając na częstotliwości 144.370 np. CQ363 SO3Z JO82, a słuchając na 144.363. Gdy tylko usłyszymy wołającą stację wyłączamy SPLIT i pracujemy na kanale 144.363… Wg procedur MS IARU można używać literek zamiast np. „363” które odpowiadają odpowiedniemu przesunięciu, ale to sobie proszę doczytać.
To samo dotyczy dużych rojów i dużej aktywności stacji – sygnały tropo rozwalają nam dekodowanie słabych pingów. Należy wołać CQ ze splitem.


Procedura pracy MS w programie WSJT z wykorzystaniem FSK441/JTMS.
Łączność zazwyczaj zaczynamy od nadawania obu znaków (Tx1)
Jeżeli odbierzemy:
… znak korespondenta lub znak korespondenta i nasz znak wysylamy znaki i raport (Tx2)
… oba znaki kompletne i raport wysyłamy oba znaki wraz z literką R i raportem (Tx3)
… oba znaki i raport z literką R wysyłamy RRRR RRRR i nasz znak (Tx4)
… odbierzemy RRR, łączność jest kompletna! Ale możemy odpowiedzieć wysyłając 73 i nasz znak (Tx5)

Procedury są zobrazowane tutaj również tutaj.


Zrzuty ekranu z łączności kompletnych i niekompletnych (NC)
Picasa SP3IYM

Opiszę podstawy konfiguracji WSJT wersji 9. Wraz ze screenami.
Program pracuje bez problemu na systemach Windows i Linux.

Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku MSHV czy nowszego WSJT-X.


Po zainstalowaniu zacznijmy od właściwych ustawień wchodzimy poprzez menu SETUP -> OPTIONS

OPIS W TRAKCIE TWORZENIA

Dodaj komentarz