Aurora = 20.01.2016

Zorza zaczęła się koło 13UTC zakończyła koło 20UTC. 8 QSO, ODX GM4VVX 1487km, słyszałem 7 innych stacji.
A tak słyszalny był bikon zorzowy SK4MPI