15el Yagi PY1MHZ 144MHz

Bardzo dobra antena projektu PY1MHZ.

Zysk free space: 14,61dBd
Zysk 10m nad gruntem: 20,3dBd
Tłumienie przód tył: 37dB

Boom 9,8m
Elementy 6mm
Radiator 12mm (końcówki wygięte U 10mm) – leżący dipol pętlowy.

Zamierzam niebawem wykonać taką z boomem stopniowanym z segmentów 20, 25, 30, 25, 20 mm oraz uchwytami zielonymi typu stauff nad boomem z pełna izolacją, nitonakrętki oraz linkami podciągowymi.
Zwraca uwagę niska temperatura szumowa oraz bardzo wytłumione listki boczne.

PY1MHZ 15el EZNEC file

Charakterystyka anteny wg. VE7BQH

 

Charakterystyka promieniowania w azymucie

Charakterystyka promieniowania w elewacji – free space

Charakterystyka promieniowania w elewacji – antena 10m od ziemi

zestaw EME – dzięki ekstremalnie małym listkom bocznym, można sfazować zestaw z odległością 3,45m w obu płaszczyznach. Wtedy uzyskujemy następujące charakterystyki promieniowania.

Azymut

Elewacja

Elewacja przy montażu na 12m maszcie