Lokatory & ODX

144 MHz

Lokatory wkd: 553 cfm: 413  (QSL cards, LoTW, eQSL)
DXCC: wkd: 56 cfm: 51

ODX Tropo EB1LA IN73 1969km
ODX E-Sporadic: CT1IUA IM67 2587km
ODX Meteor Scatter: 5B4AIE KM64 2309km
ODX Aurora: RV3IG LO17 1710km
ODX EME: KB8RQ EM79VS 7287km
ODX IONO scatter (D): G4LOH IO70 1562km
ODX Auroral-E: only RX! = SM2CEW KP15 1520km

 432 MHz

Lokatory wkd: 93 cfm: 24   (QSL cards, LoTW, eQSL)
DXCC: wkd:  20 cfm:
ODX Tropo RD3FD KO95CO 1432km (40W at antenna 18el OWL)
ODX Aurora:
ODX Meteor Scatter:
ODX EME:
1296 MHz

Lokatory wkd: cfm:   (QSL cards, LoTW, eQSL)
DXCC: wkd:  cfm:
ODX Tropo
ODX Aurora:
ODX EME:

 

Dodaj komentarz